CO OFERUJEMY?

Fluent Way to nasza holistyczna metodyka pracy. Pracujemy z klientami, aby wzmacniać każdy z poniższych obszarów.

Sprawdź w którym z obszarów Twoja organizacja potrzebuje wsparcia.

NASZA OFERTA

FORESIGHT

Czytaj więcej…

PURPOSE

Czytaj więcej…

STRATEGY

Czytaj więcej…

MOBILISATION

Czytaj więcej…

LEADERSHIP

Czytaj więcej…

PURPOSE

Czy wyższy cel (purpose) Waszej organizacji jest powszechnie znany i czy inspiruje Was i innych do działania?

Angażujemy liderów do rozmowy na temat wyższego celu istnienia ich organizacji. Pomagamy im znaleźć odpowiedź po co ich organizacja istnieje? Jaką wartość tworzy i dla kogo?  Purpose nadaje sens działania organizacji i coraz częściej jest źródłem zaangażowania dla pracowników.

Warsztat definiujący wyższy cel (purpose)

Pomagamy zespołom zarządzającym określić purpose (cel) ich organizacji, aby sens ich istnienia był jasno określony i inspirujący dla innych.

Budowanie kultury opartej o wyższy cel (purpose driven culture)

Wzmacniamy kompetencje liderów do przewodzenia z wyższym celem i wzmacniania identyfikacji pracowników z firmą. 

Budowa narracji nt. wyższego celu (purpose)

Wspieramy liderów w stworzeniu inspirującej i angażującej narracji nt. sensu istnienia ich firmy, która pozwala wszystkim pracownikom rozumieć i utożsamiać się z organizacją.

FORESIGHT

Czy Twoja organizacja przewiduje i reaguje na zmiany rynkowe?

Zapraszamy liderów do rozmowy na temat globalnych trendów, zmian ekonomicznych, społecznych oraz technologicznych, aby wspólnie przeanalizować kontekst biznesowy, w jakim działa organizacja.

Warsztaty foresightowe

Pomaga liderom zwiększyć świadomość ekosystemu, w jakim działa ich organizacja oraz rozbudować strategię angażowania interesariuszy, aby świadomie wpływać na cały ekosystem i budować relacje oparte na zaufaniu i długofalowej współpracy.

Mapowanie interesariuszy

Pomaga liderom zwiększać świadomość ekosystemu, w jakim działa ich organizacja oraz zbudować strategie angażowania i wywierania wpływu na interesariuszy.

Dyskusja nt. VUCA

Pomagamy liderom zidentyfikować implikacje zmiennego, niestabilnego, niepewnego i złożonego otoczenia biznesowego na ich organizację, aby byli lepiej przygotowani na zarządzanie w nowej rzeczywistości.

STRATEGY

Czy firma posiada strategię, aby odpowiedzieć na wyzwania i szanse rynkowe?

Zachęcamy do zastanowienia się jak rozwijać organizację w perspektywie najbliższych 3-5 lat, aby dokonywać lepszych wyborów i decyzji już dziś.

Pracujemy warsztatowo, aby wspólnie z klientami stworzyć wygrywające strategie i efektywne modele działania. Pozostajemy zaufanym doradcą oraz partnerem na wszystkich etapach wdrażania zmian wynikających ze strategii.

Warsztaty na temat przyszłości

Mają na celu wypracowanie wizji organizacji w przyszłości oraz długoterminowych mierników jej sukcesu. Pomagamy określić wizję kultury organizacyjnej, która jest potrzebna aby firma się rozwijała i osiągnęła swoje długoterminowe aspiracje.

Definicja i operacjonalizacja strategii

Pomagamy wypracować długoterminowe cele oraz inicjatywy strategiczne, będące dźwignią dla dalszego rozwoju. Pomagamy określić propozycję wartości dla klientów oraz zaprojektować doświadczenie klienta. 

Coaching i mentoring

Wspieramy liderów oraz zespoły projektowe w skutecznym wdrożeniu strategii, pomagając im uczyć się z doświadczeń, podnosić efektywność i koncentrować się na osiąganiu rezultatów.

LEADERSHIP

Czy liderzy posiadają kompetencje przywódcze pozwalające na skuteczne przewodzenie firmie i wprowadzanie zmian? 

Wspieramy organizacje w rozwijaniu autentycznych i sprawczych liderów, którzy mają odpowiednie umiejętności, by przeprowadzać zmiany. Wzmacniamy i rozwijamy kompetencje najwyższej kadry menedżerskiej i kluczowych liderów w organizacji. Projektujemy rozwiązania dostosowane do konkretnych potrzeb Twojej organizacji.

Warsztaty Zespołów Zarządzających

Mające na celu stworzenie silnych zespołów liderów, zintegrowanych  wokół wspólnego celu, ufających sobie nawzajem oraz gotowych do przewodzenia zmianom w organizacji.

„Leadership For Transformation”

6-9-miesięczny program rozwojowy zaprojektowany w celu wzmocnienia kompetencji przywódczych oraz ukształtowania grupy wpływowych liderów zmiany, którzy są gotowi przeprowadzić transformację biznesową i kulturową firmy.

Executive Coaching

Praca indywidualna z liderami, aby stawali się najlepszą wersją siebie i byli bardziej skuteczni i wpływowi jako liderzy. W procesach coachingowych wspieramy się narzędziami psychometrycznymi takimi jak MBTI, Psytech lub MTQ Plus oraz feedbackiem 360 stopni.

Action Learning

Grupowe sesje (w grupach 5-6-osobowych) uczenia się w działaniu, w trakcie których liderzy wzmacniają swoje kompetencje rozwiązując bieżące wyzwania oraz wymieniają się doświadczeniami w grupie. 

MOBILISATION

Czy pracownicy są odpowiednio zmotywowani i zaangażowani, aby odnieść sukces? 

Ważnym elementem naszej współpracy jest angażowanie pracowników, aby pozytywnie przyjmowali zmiany. Stosujemy wiele sprawdzonych technik, które motywują do wysokiej efektywności w działaniu i do budowania pozytywnej kultury pracy.

Wsparcie w procesie zmiany kultury organizacyjnej

Pomagamy zdefiniować potrzebne zmiany w kulturze organizacyjnej, doprecyzowując oczekiwania odnośnie postaw i zachowań bazujących na firmowych wartościach. Pracujemy z liderami, aby wiedzieli jak skutecznie kształtować docelową kulturę organizacyjną oraz byli w stanie przeprowadzać zmiany w swoich zespołach. 

Warsztaty zespołowe

Podnoszące współpracę i efektywność zespołów oraz przygotowujące ich członków do wspólnej realizacji celów. Warsztaty pomagają zbudować zaufanie i otwartość w zespole. Uczestnicy poznają mechanizmy współpracy nastawionej na rezultaty oraz uzgadniają sposób działania w celu poprawy efektywności i komunikacji w swoim zespole.

Konferencje i spotkania menedżerskie

Wzmacniające zaangażowanie i mobilizację całej organizacji, służące budowaniu wspólnego rozumienia celów oraz kierunków zmian strategicznych, prowadzone w kreatywny i rozwojowy sposób.

KONTAKT

Pytania ogólne

Anna Ziętara
+48 504 652 165
az@fluentpartners.eu

Dołącz do naszej społeczności

NAPISZ DO NAS

Wyrażam zgodę