Odporność psychiczna czyli co...?

Odporność psychiczna to nie tylko zaciskanie zębów i walka; to wieloaspektowa cecha, która obejmuje rezyliencję, zdolność adaptacji i inteligencję emocjonalną. W swej istocie odporność psychiczna  to zdolność do utrzymania skupienia, jasności i opanowania w obliczu przeciwności losu. Chodzi o odbijanie się od niepowodzeń, przyjmowanie zmian i dążenie do długoterminowych celów pomimo napotykanych po drodze wyzwań.

Odpornośc psychiczna to:

 • silne i mocne przekonanie w to, że poradzę sobie niezależnie od okoliczności
 • zaufanie do siebie, swoich myśli, decyzji i strategii działania przy jednoczesnej adekwatności oceny 
 • poszerzanie swojego okna tolerancji 
 • umiejętność utrzymywania swojego zaangażowania pomimo wodzących nas na pokuszenie atrakcji świata zewnętrznego
 • komfort nawet w najbardziej skomplikowanych relacjach 
 • kontakt ze swoimi emocjami i zarządzanie nimi
 • przekonanie, że my sami kształtujemy swoje życie

Odporność Psychiczna w biznesie decyduje o tym, czy i jak szybko człowiek poszuka nowych rozwiązań, czy skupi się na zadaniach, czy też energia pójdzie w narzekanie, szukanie wymówek i obwinianie innych.

Odporność Psychiczna jest oparta na 4 filarach:

KONTROLA

 

(kontrola emocji i poczucie wpływu)

WYZWANIA

(podejście do zmiany i możliwości)

PEWNOŚĆ SIEBIE

 

(poczucie własnej wartości i asertywność)

ZAANGAŻOWANIE

(podejście do celów i pokonywanie trudności)

Osoby i zespoły odporne psychicznie wychodzą z każdej zmiany i wyzwania silniejsze (Vogus and Sutcliffe, 2007).

Odporność psychiczna to zdolność do ciągłego działania u szczytu swoich możliwości, niezależnie z czym się mierzymy i jakie są okoliczności (Loehr 1982)

To cecha osobowości określająca, w znaczący sposób, jaką wydajność potrafią osiągnąć poszczególne osoby w obliczu stresu, presji i wyzwań niezależnie od sytuacji (Clough & Strycharczyk 2011).

Po co w biznesie zajmować się odpornością psychiczną?

W szybko zmieniającym się świecie,  gdzie wiatry zmian wieją z nieprzewidywalną siłą, jedna cecha znacząco wyróżnia się, szczególnie pośród turbulencji, których w świecie biznesu nie brakuje: odporność psychiczna. Nie chodzi tylko o sprostanie wyzwaniom, ale także o rozwój w obliczu przeciwności losu, co czyni ją niezbywalnym atutem sukcesu. Dlaczego kultywowanie odporności psychicznej jest kamieniem węgielnym nowoczesnej strategii biznesowej?

 1.  Organizacje inwestują znaczącą częśc swoich budżetów w zatrudnianie najlepszych talentów z wybitnymi kompetencjami. Ale co nam po kompetencjach, gdy nie umiemy z nich korzystać gdy robi się trudno?
 2. Żyjemy w dobie polikryzysów – od dawna sytuacja geopolitytczna i społeczna nie była tak turbulentna jak obecnie. Nakładające się na siebie potężne kryzysy w znacznym stopniu wpływają na nasze poczucie bezpieczeństwa, efektywność, decyzje.
 3. W dzisiejszym świecie zmiany mają charakter wykładniczy , co jest ogromnym wyzwaniem dla naszego liniowego sposobu myślenia, a zdolność odnajdywania się w zmianach, adaptacji do nich i pozytywnego przechodzenia przez nie to must have
 4. Żyjemy w świecie kryzysów zdrowotnych (Trend Map 2024, Infuture institute), w tym w zakresie zdrowia psychicznego.

Odpornośc psychiczna stanowi swego ordzaju folię bąbelkową, która pozwala nam stawiać czoła wyzwaniom codzienności w zdrowy sposób, bez naginania siebie i naruszania swoich granic. To szczepionka przeciwko wypaleniu, depresji i wycofaniu. Wreszcie to ścieżka w kierunku rozwoju i tworzenia rozwiązań, ale w lekkości i kreatywności.

Według badań AQR istnieje silny związek pomiędzy odpornością a:

 • Wydajnością  – składa się na 25% różnic w jej poziomie
 • Przyjęciem pozytywnych wzorców zachowań 
 • Dobrostanem (well-being)

Trend

Społeczeństwo wypalenia

Trend, który odnosi się do coraz powszechniejszego występowania w społeczeństwie różnych form wypalenia, np. wypalenia zawodowego, rodzicielskiego, aktywistycznego czy społecznego. Trend związany jest m.in. z presją społeczną dotyczącą konieczności osiągania doskonałości we wszystkich obszarach życia, co jest niemożliwe do spełnienia i prowadzi do frustracji.

NASZE PODEJŚCIE

W budowaniu i wzmacnianiu odporności psychicznej w organizacji kierujemy się podejściem systemowym, które zakłada holistyczne patrzenie na to, co dzieje się w organizacji oraz jak poszczególne jej obszary wpływają na siebie. 

Dlatego nasze rozwiązania skierowane są do:

 • Pracowników, którzy potrzebują wzmacniać poczucie sprawstwa i odpowiedzialności za budowanie swojej odporności psychicznej.

 • LIderów, którzy są kluczowym ogniwem w budowaniu odporności pracowników i zespołów. Jeśli ich nie wyposażymy w wiedzę i umiejętności, bardzo szybko mogą się wypalić, negatywnie oddziaływując na cały system organizacji. Jeśli są silnymi liderami a zespół jest różnorodny i jest trudność w zbudowaniu relacj lub jeśli mamy silnych liderów, którzy mają wciąż niską samoświadomość i dochodzi do konfliktów na poziomach decyzyjnych, to potrzebujemy popracować nad poszerzeniem ich samoświadomości, by rozumieli swój wpływ i potrafili umiejętnie nawigować w zmiennym srodowisku biznesowym z jednoczesną uważnością na zespół i pracowników.

 • Zespołów, które potrzebują wypracować i korzystać z praktyk i zasobów oraz budować swoją siłę z różnorodności również w obszarze odporności.

 • Całej organizacji, w której kultura jest nośnikiem praktyk i standardów budujących odporność i gotowość do radzenia sobie ze zmiennością.

ROZWIĄZANIA

Praca indywidualna z pracownikami

DIAGNOZA

COACHING

Praca indywidualna z liderami

DIAGNOZA

 COACHING

Działania na poziomie zespołu

DIAGNOZA

WARSZTAT ACTION LEARNING

FOLLO UP SESJE

Działania na poziomie całej organizacji

DIAGNOZA

STRATEGIA

WARSZTATY ACTION LEARNING

DIAGNOZA

 • Do rozpoznania aktualnego stanu odporności indywidualnej i zespołowej używamy kwestionariusza odporności psychicznej MTQ PLUS.
 • Prowadzimy pogłębione wywiady, aby zdiagnozować aktualną sytuację oraz potencjalne jej przyczyny. Wywiady mogą być prowadzone na wszystkich poziomach w organizacji.

COACHING

 • Każdy uczestnik badania MTQ PLUS ma możliwość udziału w sesji coachingowej, która omawia aktualne wyniki badania wraz z potencjalnym planem działań wzmacniających odporność.

 • Coaching liderski jest rozwiązaniem dedykowanym liderom, aby na podstawie ich wyników badania oraz ogólnej sytuacji w zespole móc wesprzeć lidera w rozwoju niezbędnych umiejętności zarządzania sobą i zespołem

WARSZTAT Z ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ

 • Warsztat dla zespołu biorącego udział w badaniu jest oparty o model 4C i jego celem jest wzmocnienie zespołu w umiejętnościach i kompetencjach radzenia sobie z wyzwaniami. Długość warsztatu jest zależna od możliwości zespołu (1-2 dni).

 • Dla kadry liderskiej jest wersja warsztatu, która skupia się na rozwoju samoświadomości i umiejętności liderskich w obszarze zarządzania sobą oraz organizacją.

ACTION LEARNING

 • W rozwiązaniach dla zespołów czy całych organizacji proponujemy również grupy rozwojowe, podczas których uczestnicy dzielą się swoimi codziennymi wyzwaniami i wspólnie z grupą szukają rozwiązań. W ten sposób budujemy otwartość, zaufanie oraz proaktywność w radzeniu sobie z wyzwaniami.

FOLLOW UP SESJE

 • W przypadku potrzeby pogłębienia umiejętności w konkretnym obszarze związanym z odpornością w danym zespole, projektujemy uszyte na miarę sesje warsztatowe.

 • Są one skoncentrowane na konkretnych działaniach wyposażających uczestników w niezbędne narzędzia zarówno dla siebie jak i dla zespołu.